Heb je vragen?

Vul onderstaande gegevens in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen.

PRIVACYVERKLARING

Wij attenderen u erop dat wij de verstrekte persoonsgegevens verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring omschrijven.

Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw e-mailadres gebruiken voor reclamemailings, laat het ons weten. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig en kosteloos via de volgende link: Contact. Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neem dan contact met ons op via: info@vorktrucks.nl of op telefoonnummer: 0528-271919.

Bij telefonische zaken geven wij aan dat we uw persoonsgegevens in ons ordersysteem verwerken. Wij houden ons aan wat hierover in de privacyverklaring staat opgenomen. Wij sturen altijd per mail een schriftelijk bevestiging van uw order, waarbij we ook de privacyverklaring meesturen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag attenderen wij u erop dat wij de verstrekte persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit is noodzakelijk voor het sluiten en/of uitvoeren van eventuele overeenkomsten. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens voor de volgende gevallen:

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, om u een offerte-aanvraag te sturen, een bestelling bij u te plaatsen, uw facturen te betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Door de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder gebruiken wij interne  serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, uw persoonsgegevens zijn hier onderdeel van. Uw persoonsgegevens zijn om die reden toegankelijk voor de serviceondersteuning van onze provider van de server. Verder gebruiken wij Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Bij een nieuwsbrief of mailing geven wij uw persoonsgegevens tot slot door aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Bestelt u regelmatig bij ons, dan bewaren wij de verstrekte persoonsgegevens. Ook gebruiken wij deze om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Bent u eenmalig klant bij ons, dan sturen wij u alleen reclameberichten toe als u ons daar vooraf uw toestemming voor gaf.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u geen klant bij ons bent, verwijderen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Ook indien wij een offerte van u ontvingen, maar wij geen klant van u zijn, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Vorktrucks Holland BV Plesmanstraat 35 7903 BG Hoogeveen  administratie@vorktrucks.nl  Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Privacyverklaring gepubliceerd op 17 april 2018