VTH Inrijstelling

Met inrijstellingen kunt u de beschikbare ruimte optimaal benutten. Ten opzichte van conventionele palletstellingen kan een ruimtebesparing gerealiseerd worden tot zo'n 85%, dit vooral omdat er veel minder gangpad ruimte nodig is.Doordat de op te slagen pallets achter en boven elkaar geplaatst worden is de flexibiliteit minder. Inrijstellingen worden dan ook vooral toegepast wanneer veel dezelfde soort goederen opgeslagen moeten worden.

Terug